Start | Svenska nyheter | Utländska nyheter | Publicerat | Länkar | Om fokusark.se

Kontakt
Allmänt - info@fokusark.se
Tips - tips@fokusark.se

RSS?


Publicerat
på Fokus Arkeologi
Arkeologiska intervjuer och artiklar

Sök efter intervjuer och artiklar

Intervju: 2009-06-06
Senneolitisk dubbelgrav i Västervång
- Intervju med arkeologen Peter Skoglund

Undersökningarna i Västervång i Trelleborgs utkant föranleddes av att kommunen planerar ett villaområde på platsen. Vid undersökningen påträffades en grav daterad till senneolitikum, 2350-1700 f.Kr. Graven som påträffades innehöll två skellett, nedlagda med fötterna emot varandra, i ursprungligt läge med huvudena upplyfta.
”Graven är spännande eftersom vi får ytterligare ett exempel på hur man under den här perioden arrangerade de döda i graven för att uppnå speciella effekter. När två individer begravs tillsammans i en grav brukar de ligga skavfötters, men i det här fallet har man istället valt att placera en man och en kvinna mittemot varandra, och lyft upp deras huvuden så att ansiktena varit riktade mot varandra”, berättar Peter Skoglund för Fokus Arkeologi.
Läs hela intervjun

Intervju: 2009-03-16
Skellettfyndet vid Kalmar slotts borggård
- Intervju med arkeologen Cecilia Ring

Kalmar slotts äldsta delar uppfördes på 1100-talet och den äldsta delen utgjordes då av ett runt torn en såkallad kastal. Slottet kom sedan att byggas till och om under de närmaste 500 åren tills det var en fullt utvecklad Vasaborg i slutet av 1600-talet. Inför att fastighetsverket håller på att brandsäkra slottet så krävdes det schaktningar på södra borggården för vattenledningar. Syftet med den arkeologiska schaktövervakningen var därför att bevaka så att inga murar eller andra konstruktioner skadades av grävningen för vattenledningen. Skulle konstruktioner påträffas skulle dessa dokumenteras. Vid schaktningen påträffades då skelettet efter en ung man, nedlagt på mage intill södra slottslängans grundmur.
Läs hela intervjun

Intervju: 2009-01-17
Konserveringen av Regalskeppet Kronans kistor
- Intervju med konservatorn Max Jahrehorn

Max Jahrehorn arbetar som konservator sedan 1991 med de föremål som bärgas vid undersökningen av Regalskeppet Kronan (1676). Tidigare (1985-91) arbetade Max med fynden från de marinarkeologiska undersökningarna av Ostindiefararen Götheborg (1745). I somras gjordes fyndet av två kistor från Regalskeppet kronan som Max Jahrehorn har konserverat. Kronans material är omfattande och efter varje års undersökning så brukar länsmuseet i Kalmar, konserveringsverksamheten, ha ungefär 1000 – 1500 föremål att arbeta med, av dessa består ungefär 65% av trä och läder.
Läs hela intervjun

Intervju: 2008-11-23
En gravhög från vikingatid i Romme
- Intervju med arkeologen Anna Lögdqvist

Anna Lögdqvist arbetar som arkeolog på Dalarnas museum i Falun. Museet bedriver uppdragsverksamhet och utför arkeologiska undersökningar framför allt i Dalarnas län. Anna var en av de arkeologer som deltog vid den arkeologiska undersökningen av en gravhög från vikingatid på Kvistgårdsvägen i Romme.
Läs hela intervjun

Intervju: 2008-11-09
Det marinarkeologiska projektet HUMA och sommarens undersökningar
- Intervju med marinarkeologen Göran Ankarlilja

Göran Ankarlilja är marinarkeolog och äger företaget AquaArkeologen Sverige. Han är bosatt på Gotland och i mars 2009 har han varit med i Marinarkeologiska Sällskapet i 20 år. Göran är projektledare för Heritage Underwater Maritime Archaeology (HUMA) som är ett marinarkeologiskt projekt på Gotland. I somras resulterade projektet i undersökningar och en massa spännande fynd och nya upptäckter.
Läs hela intervjun

Intervju: 2008-09-30
Metallkärlet från Skrea
- Intervju med Lena Berglund, Länsstyrelsen i Halland

I den arkeologiska undersökningen som ägde rum i Skrea utanför Falkenberg i slutet av sommaren, gjordes fyndet av ett bronskärl. Allmänheten hade bjudits in för att delta i undersökningen av en överplöjd grav. Fokus Arkeologi kontaktade Lena Berglund på Länsstyrelsen i Halland för att ta reda på mer fakta om fyndet.
Läs hela intervjun

Intervju: 2008-09-25
Sommarens arkeologiska undersökning av Galgberget
- Intervju med arkeologen Per Widerström

I december förra året ägde en arkeologisk förundersökning av Galgberget rum i Visby. Medverkande arkeologer den gången var Per Widerström och Jessica Larsson. I somras undersöktes Galgberget ytterligare. Fokus Arkeologi kontaktade Per Widerström för att ställa frågor om vilka fynd som hittades denna gång och om dessa resulterat i mer kunskap om den specifika platsen.
Läs hela intervjun

Intervju: 2008-09-10
En arkeologisk undersökning av det medeltida slagfältet i Mästerby på Gotland
- Intervju med arkeologen Maria Lingström

Maria Lingström är arkeolog, utbildad och boende i Uppsala, men född och uppvuxen i Mästerby socken på Gotland, där slaget vid Fjäle myr stod år 1361. Denna strid rasade dagarna innan striden vid Visby ringmur, men är idag inte lika känd, som slaget utanför Visby. Maria har hört sägnerna om striderna vid Fjäle myr ända sedan barnsben, och hon har alltid drömt om att få undersöka slagfältet där. Men det var först i och med att slagfältsteamet vid Riksantikvarieämbetet bildades, som en undersökning av platsen blev metodiskt möjlig. Maria kontaktade dem 2005 och bildade tillsammans med Mästerby hembygdsförening projektet Mästerby 1361.
Läs hela intervjun

Intervju: 2008-06-02
De arkeologiska undersökningarna vid Broby
- Intervju med arkeologen Lars Andersson

För en tid sedan hittade arkeologer tre nya skelettgravar vid Broby bro i Täby. Via den arkeologiska kontexten i området har gravarna daterats till cirka 1000 år gamla. De senaste fynden har gett ny information om Jarlabanke-släkten från Täby. Fokus Arkeologi kontaktade arkeologen Lars Andersson som har varit involverade i både de aktuella och de tidigare arkeologiska undersökningarna vid Broby, för att få veta mer om de nya upptäckterna.
Läs hela intervjun

Intervju: 2008-05-21
En unik hällmålning
– Intervju med arkeologen Tommy Andersson

I början av maj upptäcktes en hällmålning i närheten av Lysekil i samband med en hällristningsdokumentation. Hällmålningen är unik då den är målad över en annan hällristning. Fokus Arkeologi kontaktade Tommy Andersson som med kollegan Andreas Toreld upptäckte och dokumenterade fyndet.
Läs hela intervjun

Intervju: 2008-05-20
Arkeologisk undersökning i södra Värmlandsnäs
- Intervju med arkeologen Hans Olsson

Hans Olsson är arkeolog och arbetar på Värmlands museum sedan år 1992. Olsson är specialiserad på fornminnesinventering och på lämningar från bronsåldern och äldre järnåldern. Han var en av de arkeologer som medverkade vid en arkeologisk undersökning som ägde rum i Eskilsäter, södra Värmlandsnäs. Fynd vid den aktuella utgrävningen har bland annat varit en pilspets med urnupen bas, dekorerad keramik och flintskrapor.
Läs hela intervjun

Intervju: 2008-05-12
3D-scanning av de gotländska bildstenarna
- Intervju med forskaren och arkeologen Laila Kitzler Åhfeldt

Laila Kitzler Åhfeldt är forskare vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet på Stockholms Universitet. Laila har ett tvåårigt forskarstipendium från Anna Ahlström och Ellen Terserus Stiftelse för att studera Gotlands bildstenar. Just nu är hon aktuell med projektet ”3D-scanning av Gotlands bildstenar; verkstäder, ikonografi och datering”.
Läs hela intervjun

Intervju: 2008-04-29
En intakt flintdolk och stenålder i Torslanda
- Intervju med arkeologen Glenn Johansson

Den 17 april 2008 hittades en intakt flathuggen flintdolk i Torslanda. Fyndet gjordes i en hällkista. Utgrävningarna i Torslanda har pågått sedan hösten 2006 men avbröts. I april återupptogs de arkeologiska undersökningarna i området. En av de arkeologer som medverkade i de arkeologiska utgrävningarna är Glenn Johansson. Glenn arbetar på Riksantikvarieämbetet UV väst som arkeolog och hans huvudintresse inom arkeologin är stenålder och då främst mesolitikum/jägarstenålder.
Läs hela intervjun

Intervju: 2008-04-24
Lämningar efter en medeltidskyrka i Söderköping
- Intervju med arkeologen Christer Carlsson

Christer Carlsson är arkeolog vid Östergötlands länsmuseum och medverkade när fynd av lämningar efter en medeltidskyrka gjordes i kanalhamnen i Söderköping. Fokus Arkeologi kontaktade Christer Carlsson för en intervju om de arkeologiska fynden i kanalen.
Läs hela intervjun

Intervju: 2008-04-14
Den vikingatida silverskatten i Uppland
- Intervju med arkeologen Louise Evanni

Louise Evanni är arkeolog vid Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Louise är en av de arkeologer som var delaktig i den arkeologiska undersökningen som skedde rum i Sundveda den 1 april 2008. Vid denna undersökning hittades
en vikingatida silverskatt som är den största som påträffats i Uppland under modern tid. Fynden av sammanlagt cirka 450 silvermynt härstammar från bland annat Bagdad och Damaskus.
Läs hela intervjun

Artikel: 2008-04-03
Oss människor emellan
- En arkeologisk resa till stenålderns Ajvide

För att fira högskolan på Gotlands tio års jubileum och att fältkurserna på Ajvide fyllde 25 år, anordnade arkeologistudenter från årskurs 2 vid arkeologiprogrammet på Gotland en utställning om Ajvide. Utställningen
”Oss människor emellan- En arkeologisk resa till stenålderns Ajvide" var tillägnad Inger Österholms minne.
Läs hela artikeln

Intervju: 2008-03-18
Förundersökningen av Galgberget
– Intervju med arkeologen Per Widerström

En arkeologisk förundersökning av Galgberget i Visby ägde rum i december förra året. Fokus Arkeologi tog kontakt med arkeologen Per Widerström för att höra vilka fynd som gjordes och vilka resultat som uppnåddes vid förundersökningen.
Per Widerström är ursprungligen från Stockholm men har bott på Gotland sen 1996. Han arbetar med undersökningar framförallt på Gotland, men har även arbetat i Stockholm en del. För tillfället arbetar Per åt Dan Carlssons företag ArkeoDok, hans eget företag Kahuna och på Länsmuseet på Gotland.
Läs hela intervjun

Artikel: 2008-02-27
Publik arkeologi
– En högaktuell samtidsfråga

Hur kan man utveckla arkeologins publika relationer? Och varför är dessa frågor högaktuella just nu? Publik arkeologi handlar om så mycket mer än att förbättra förmedlingsformerna, i många delar gäller det att hitta inspiration till att tänka i nya banor och att ha en öppenhet för publik delaktighet och mångvetenskapliga samarbeten. Boken Publik arkeologi diskuterar gängse arkeologisk kommunikation med allmänheten och passar på att föra fram en rad visioner för framtiden.
Läs hela artikeln

Artikel: 2008-02-02
Sökguide till Historiska museets samlingar
Historiska museets sökfunktion är en mycket bra resurs för att hitta och upptäcka nya och gamla fornfynd som finns i Historiska museets digitala arkiv. I dagsläget finns cirka 100-ton ben och 370 000 föremål registrerade i det digitala arkivet. Denna sökguide kommer att leda dig igenom Historiska museets sökfunktioner och ge dig en introduktion i
vad det digitala arkivet kan erbjuda.
Läs hela artikeln

Artikel: 2008-01-21
Gabriel Gustafson
- En framstående fältarkeolog och museiman

Gabriel Gustafson föddes i Visby den 8 augusti år 1853 och dog i Oslo den 16 april 1915.
Han var en mycket framstående fältarkeolog och museiman som hjälpte till att bygga upp Norges monumentella historia. Gustafsons kanske viktigaste och mest välkända insats i Norge var utgrävningen av Osebergskeppet i Slagen vid Törnsbeg. Hans arkeologiska utgrävningar och dokumentationer har gett oss mycket information om vår förhistoria.
Läs hela artikeln

Artikel: 2007-12-06
Den lortiga medeltida staden
- En felaktig bild?

Gun Westholm är medeltidsarkeolog och arbetar på Gotlands fornsal. Westholm anser att vi idag ser den medeltida människan som mindre vetande utan någon känsla för stadens välmående och att det är en absurd tanke att stadsborna skulle finna sig i att trampa runt i sopor.
Det finns många faktorer som pekar på att den bild som vi ofta föreställer oss om den medeltida staden är felaktig. Hur såg då den medeltida staden ut? Westholm menar att den var långt ifrån så smutsig som den idag förmedlas i litteratur och på museum.
Läs hela artikeln
Fokus Arkeologi