Upphovsrätt

Upphovsrättslagen
Upphovsrättslagen ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Precis som exempelvis patenträtten skyddar uppfinnarens konstruktion skyddar upphovsrättslagen bildens återgivning av ett motiv. Att visa respekt för upphovsmannens verk är en självklarhet för alla besökare och seriösa bildköpare.
Alla fotografier och design samt text på denna hemsida och blogg är skyddat av upphovsrätten och tillhör upphovsmannen om inget annat anges.
Läs mer om upphovsrättslagen