Det naturfotografiska valet

Naturfotografen Magnus Persson skrev i augusti ett inlägg som handlade om de val vi gör som naturfotografer. Textstycket handlade om de känslofokuserade fotografiska och tekniska val som vi gör ute i fält. Både medvetna och omedvetna. Det är självklart så att vi inför varje fotografiskt ögonblick gör de tekniska och bildmässiga val som vi anser och tror kommer att resultera i det mest givande resultatet.

Jag vill gärna utöka denna diskussion med att vi naturfotografer även efter själva exponeringen i skog och mark gör några helt avgörande val. Ett av dessa är urvalet som resulterar i vilka bilder vi väljer att spara, presentera, skriva ut och publicera. Ytterligare ett val som vi gör är hur vi som personer och individer väljer att presentera oss för en bredare allmänhet. Detta återspeglar de båda två överstående momenten, det vill säga valet av känslan och tekniken inför exponering och sedan efterarbetet som innebär valet av bild(er). Genom dessa två moment har vi skapat oss en personlig prägel, vi blir naturfotografer. Du har gjort de val som representerar dig som fotograf. En tänkare, en biolog, en känslomänniska eller en realist.

Det finns enligt min mening tre stycken steg i det naturfotografiska valet och dessa är:

  • Valet av tekniska inställningar och känsla (exempelvis brännvidd, slutartid, bländare och sökandet efter linjer och associationer i bilden)
  • Valet av fotografier. Kort och gott de bilder vi väljer att publicera på en blogg eller ger plats på en fotoutställning.
  • Exponeringen + valet av fotografier resulterar i den person vi presenterar oss som genom våra bilder.

Naturfotografen (jag)